دبستان هوشمنددخترانه هیأت أمنایی نویدآینده منطقه 4
مناسبت ها  
جشن ولادت امام محمد تقی علیه السلام و اهدای جوایز به دانش آموزانی که نام پدرشان جواد است  
درج مطلب  
 
پیام مدیر :                                                     
           
 
 
 
 
 
  باران می بارد به حرمت
                              کداممان نمی دانم
                                          من همین قدر می دانم
                                               باران صدای پای اجابت است
 
 
 
 
سرکار خانم احمدیان آموزگار پایه دوم   و  سرکار خانم زنده دل مربی بهداشت محترم
                   انتخاب شما را به عنوان معلم نمونه در منطقه تبریک عرض می نماییم.
                                                                              از طرف کارکنان دبستان و پیش دبستانی نوید آینده