مناسبت ها
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 
   پیام مدیر
 
هر کس پنج نعمت بزرگ را نداشته    باشد بهره ای از دنیا نمی برد:      
                دین
                     عقل
                                 ادب
                                             حیا
                                                 خوش اخلاقی
 
برگزاری آزمون ریاضی دانان