مناسبت ها  
اهدای جوایز  به برترین های فعالیت های پیشرفت تحصیلی  
درج مطلب  
 
   پیام مدیر
 
هر کس پنج نعمت بزرگ را نداشته    باشد بهره ای از دنیا نمی برد:      
                دین
                     عقل
                                 ادب
                                             حیا
                                                 خوش اخلاقی
    
  نفرات برتر فعالیت پیشرفت تحصیلی نوبت اول
  
 
    
 
    
 
    
 
 
" فروش عدسی روزهای یکشنبه هر هفته در دبستان"
 
  "دانش آموزان دبستان روزهای دوشنبه ساعت 12:30   تعطیل  می شوند."