پرورشی -اموزشهای فوق برنامه

پرورشی - فوق برنامه

 

فعالیتهای فوق برنامه پرورشی در سال 90-89 شامل امور :
 اموزشی ، پرورشی ، بهداشتی ، تفریحی و سرگرمی، مسابقات ، اردو و بازدید ها ، اهدائ جوایز ، برگزاری مناسبتها و ایام الله ها و اعیاد ،برنامه های نمایشی و اجرای تاتر توسط گروهای هنری ،برپایی جشنواره های مختلف ، و ....
ادامه ......