تماس با ما

 
مدیریت دبستان  : سرکار خانم کریمی
تلفن دبستان :       77210666

                      77277979
فکس :              77277978
میل :
                    navidayandeh@gmail.com
آدرس : خ فرجام، خ عبادی شمالی ، خ ملکلو، روبروی دانشگاه علم و صنعت